O nas

M N I E J    N I Ż    M A N I F E S T

Antropologia literatury oznacza dla nas takie nastawienie badawcze, które każe traktować literaturę jako formę ludzkiego doświadczania świata – nie tylko jako środek wyrazu, ale szerzej: jako formę uczestnictwa w życiu.

Uwzględnienie takiego nastawienia oznacza zatem, że sięgając do psychologii, filozofii, socjologii, próbuje zrozumieć zróżnicowane ludzkie doświadczenie, podejmując przeto refleksję nad tym wszystkim, co z ludzkiego doświadczenia zostało w literaturze zapisane, a także nad tym, co literaturze przytrafia się w jednostkowym i społecznym odbiorze.

Total Page Visits: 500 - Today Page Visits: 1